Blog

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ

blog post

 

 

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ 

Türkiye’ de Çocuk Psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar ve çeşitli çalışmalar yapacak olan “Çocuk Psikolojisi Derneği”, 10.05.2017 tarihinde, 34-233/064 numarası ile resmen kurulmuştur.

Derneğimiz, Çocuk Psikolojisi alanının bir bilim dalı ve bir uzmanlık alanı olarak gelişmesi, Çocuk Psikolojisi alanında üretilen her türlü bilgi ve hizmetin toplumun yararına sunulması, her türlü çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

 

http://www.cocukpsikolojisidernegi.org.tr